Konserwator Szelek Bezpieczeństwa


Kurs jest kierowany do osób zamierzających podjąć pracę jako Konserwator Szelek Bezpieczeństwa lub dbają o serwis Sprzętu Ochrony Indywidualnej na podstawie przepisów BHP

CELEM KURSU

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań  konserwatora SOI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące: dokumentacji , i przeglądów SOI

Czas trwania kursu 8 godzin.1. Przeglądy okresowe i przed każdym użyciem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – zasady wykonywania przeglądów,
2. Podstawowe uszkodzenia poszczególnych składników sprzętu,
3. Prawidłowe wypełnianie karty użytkowania i prowadzenia dokumentacji

Możliwość zaliczenia szkolenia w formie e-learningowej

Zapraszamy do zapisów na szkolenie
koszt szkolenia : 700 zł

Osoba, która ukończyła kurs, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  
    (Dz. U. z 2014 poz. 6 )

tel: +48603662288
UE