CIEŚLA


Kurs jest kierowane do osób zamierzających podjąć pracę jako cieśla oraz pracowników zainteresowanych poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności.

CELEM KURSU

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych cieśli.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące: dokumentacji , obrabiarek i narzędzi, materiałów stosowanych przy robotach ciesielskich, produkcji pomocniczej, stanowisk pracy montażowej, wykonywania rusztowań i deskowań oraz robót ciesielskich w budynku. 

Czas trwania kursu 80 godzin.

Zakres szkolenia

 1. Obsługa  urządzeń i elektronarzędzi  ciesielskich
 2. Obróbka ręczna i mechaniczna wybranych elementów konstrukcji drewnianych
 3. Wykonywanie połączeń i złączeń ciesielskich i stolarskich
 4. Systemu montażu drewnianych ścian szkieletowych
 5. Montaż i demontaż deskowań i stempli
 6. Montaż elementów więźby dachowej
 7. Technologia montażu zestawów drzwiowych i okiennych
 8. BHP, p.poż i z elementami ochrony środowiska

Egzamin wewnętrzny na zakończenie kursu, sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne uczestników

Cena: 1500 zł

Osoba, która ukończyła kurs, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych        (Dz. U. z 2014 poz. 6


zapraszamy:
tel: +48603662288ТЕСЛЯР 

Курс розрахований на людей, які мають намір працювати теслярем, та працівників, зацікавлених у розширенні своєї професійної кваліфікації новими навичками. 

ЦІЛЬ КУРСУ 

Курс розрахований на людей, які мають намір працювати теслярем, та працівників, зацікавлених у розширенні своєї професійної кваліфікації новими навичками. 

Організація навчання:

Навчання охоплює питання, пов’язані з: документацією, верстатами та інструментами, матеріалами, що використовуються на столярних роботах, допоміжних виробництвах, складальних робочих місцях, риштуваннях та опалубці, та столярних роботах у будівлі. 

Тривалість курсу 80 годин. 


Обсяг навчання 

 1. Експлуатація столярних пристроїв та електроінструментів
 2. Ручна та механічна обробка вибраних елементів дерев'яних конструкцій
 3. Виготовлення столярних та столярних швів та швів
 4. Система кріплення дерев'яних каркасних стін
 5. Збірка та демонтаж опалубки та штампів
 6. Встановлення елементів кроквів
 7. Технологія монтажу дверних та віконних виробів
 8. Охорона праці, протипожежна безпека та охорона навколишнього середовища

Внутрішній іспит в кінці курсу, перевірка знань та практичних навичок учасників 

Ціна: 1500 злотих 

Особа, яка закінчила курс, отримує сертифікат про закінчення цього курсу за зразком, зазначеним у Додатку 5 до Положення Міністра національної освіти від 11 січня 2012 року про продовження освіти у нешкільних формах (Dz. U. z 2014 poz. 6)


Запрошуємо

тел: +48603662288