Szkolenie - Okresowe przeglądy sprzętu ochrony przed upadkiem


Kurs jest kierowany do osób zamierzających podjąć pracę jako Konserwator Szelek Bezpieczeństwa lub dbają o serwis Sprzętu Ochrony Indywidualnej na podstawie przepisów BHP

CELEM KURSU

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań  konserwatora SOI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące: dokumentacji , i przeglądów SOI

Czas trwania kursu 8 godzin.1. Przeglądy okresowe i przed każdym użyciem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – zasady wykonywania przeglądów,
2. Podstawowe uszkodzenia poszczególnych składników sprzętu,
3. Prawidłowe wypełnianie karty użytkowania i prowadzenia dokumentacji

Możliwość zaliczenia szkolenia w formie e-learningowej

Zapraszamy do zapisów na szkolenie

Консерватор ременів безпеки

Курс орієнтований на людей, які мають намір працювати Консерватором ременів безпеки, або дбати про обслуговування засобів індивідуального захисту на підставі правил охорони праці

МЕТА КУРСУ

Теоретична та практична підготовка учасників до виконання завдань консерватора SOI

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Навчання охоплює питання, пов’язані з документацією та перевірками SOI
Тривалість курсу 8 годин.

1. Періодичні огляди та огляди перед кожним використанням засобів захисту від падіння - правила проведення оглядів,
2. Основні пошкодження окремих компонентів обладнання,
3. Правильне заповнення картки користування та ведення документації

Можливість пройти навчання в електронній формі

Запрошуємо записатись на курс