Konserwator Szelek Bezpieczeństwa

Kurs jest kierowany do osób zamierzających podjąć pracę jako Konserwator Sprzętu ochrony przed Upadkiem (szelki bezpieczeństwa, liny, amortyzatory, zatrzaśniki) lub dbają o serwis Sprzętu Ochrony Indywidualnej na podstawie przepisów BHP.

Jesteś Pracodawcą, kierownikiem, pracownikiem Służby BHP, pracownikiem który używa S.O.I. lub prowadzisz sklep bhp i chcesz dokonywać przeglądów ??

Pamiętaj że sprzęt ochrony przed upadkiem zgodnie z zaleceniami producenta podlega pod okresowe przeglądy.

 

CEL KURSU 

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań konserwatora SOI

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące: dokumentacji , i przeglądów SOI

 

Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia w języku ukraińskim, angielskim lub niemieckim ( dodatkowo płatne 100 zł od zaświadczenia )

КОНСЕРВАТОР ІНДИВІДУАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ

Курс орієнтований на людей, які мають намір працювати Консерватором ременів безпеки, або дбати про обслуговування засобів індивідуального захисту на підставі правил охорони праці

МЕТА КУРСУ
Теоретична та практична підготовка учасників до виконання завдань консерватора SOI

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Навчання охоплює питання, пов’язані з документацією та перевірками