Szkolenia na wózki jezdniowe unoszące.

Dzięki nim uzyskasz odpowiednie kompetencje do wykonywania codziennych obowiązków w Twojej pracy, które dodatkowo będą poparte odpowiednimi certyfikatami.

Do każdego Klienta pochodzimy w pełni indywidualnie i odpowiadamy na jego potrzeby. Zależy nam na satysfakcji i budowaniu trwałej, pozytywnej relacji z Klientami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wahania czy sugestie – skontaktuj się z nami w dowolnie wybrany przez Ciebie sposób. Pomożemy Ci najlepiej jak umiemy!


Sprawdź poniżej naszą ofertę szkoleń na wózki jezdniowe unoszące i podejmij współpracę z firmą, która gwarantuje 100% satysfakcji i zadowolenia. Powierz swoje kompetencje w ręce profesjonalistów i zdobądź odpowiednie kwalifikacje już dziś!

(Program kursu na wózki jezdniowe unoszące nr 16/02/2019/W-U udostępniony przez Akademię UDT) uprawnienia aktualne

Czas trwania: 13h

Cel kursu: Kurs obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych unoszących

Warunki uczestnictwa – kandydat na operatora musi mieć:

– ukończone 18 lat

– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim


Kurs na wózki jezdniowe unoszące obejmuje następujące zagadnienia:

– typy stosowanych wózków

– budowa wózków jezdniowych unoszących

– czynności operatora przed rozpoczęciem prac, w trakcie, oraz po zakończeniu prac

– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

– BHP

– informacje o dozorze technicznym

– zajęcia praktyczne

zapraszamy:
tel: +48603662288

Osoba, która ukończyła kurs, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 6 )

Навчання для працівників що виконують вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою штабелерів. 

Завдяки їм ви отримаєте відповідні компетенції для виконання повсякденних обов'язків у своїй роботі, що додатково буде підтверджено відповідними сертифікатами.

Ми підходимо до кожного клієнта індивідуально та реагуємо на його потреби. Ми дбаємо про задоволення та побудову міцних, позитивних відносин із клієнтами. Якщо у вас є якісь запитання, вагання чи пропозиції - зв’яжіться з нами будь-яким способом, який ви оберете. Ми допоможемо вам як можемо!

 

Ознайомтесь нижче з нашою пропозицією навчання для працівників що виконують вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою штабелерів та розпочніть співпрацю з компанією, яка гарантує 100% успіху та задоволення. Довірте свої компетенції в руки професіоналів і отримайте відповідну кваліфікацію вже сьогодні!


Тривалість: 13 год 

Мета курсу: Курс охоплює практичну та теоретичну підготовку студентів до отримання кваліфікації, необхідної для експлуатації штаблерів

 

Вимоги - кандидат в оператори повинен мати:

- 18 років і старше

- стан здоров'я, що дозволяє працювати оператором, підтверджений відповідною медичною довідкою

 

Курс охоплює такі теми:

- типи використовуваних штаблерів

- будівництво штаблерів

- дії оператора до початку роботи, під час та після роботи

- новини з галузі вантажних наук

- Здоров'я та безпека

- інформація про технічний огляд

- практичні заняття 

Запрошуємо:

тел: +48603662288     

Особа, яка закінчила курс, отримує сертифікат про закінчення цього курсу за зразком, зазначеним у Додатку 5 до Положення Міністра національної освіти від 11 січня 2012 року про продовження освіти у нешкільних формах (Dz. U. z 2014 poz. 6)