Szkolenia na wózki jezdniowe z mechanicznym napędem unoszenia
( dawne WJO III i II )

Szkolenia i egzamin UDT organizujemy na terenie zakładu pracy na sprzęcie zleceniodawcy na terenie całej Polski

Dzięki nim uzyskasz odpowiednie kompetencje do wykonywania codziennych obowiązków w Twojej pracy, które dodatkowo będą poparte odpowiednimi certyfikatami.
Do każdego Klienta pochodzimy w pełni indywidualnie i odpowiadamy na jego potrzeby. Zależy nam na satysfakcji i budowaniu trwałej, pozytywnej relacji z Klientami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wahania czy sugestie – skontaktuj się z nami w dowolnie wybrany przez Ciebie sposób. Pomożemy Ci najlepiej jak umiemy!

Czas trwania: h

Cel kursu: Kurs obejmuje praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z mechanicznym napędem unoszenia.

Warunki uczestnictwa – kandydat na operatora musi mieć:
– ukończone 18 lat
– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Kurs na wózki jezdniowe z mechanicznym napędem unoszenia obejmuje następujące zagadnienia:
– typy stosowanych wózków
– budowa wózków jezdniowych unoszących
– czynności operatora przed rozpoczęciem prac, w trakcie, oraz po zakończeniu prac
– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
– BHP
– informacje o dozorze technicznym
– zajęcia praktyczne

zapraszamy:
tel: +48603662288

Навчальний курс на навантажувачі  (колишня WJO III та II)

 

Завдяки їм ви отримаєте відповідні компетенції для виконання повсякденних обов'язків у своїй роботі, що додатково буде підтверджено відповідними сертифікатами.

Ми підходимо до кожного клієнта індивідуально та реагуємо на його потреби. Ми дбаємо про задоволення та побудову міцних, позитивних відносин із клієнтами. Якщо у вас є якісь запитання, вагання чи пропозиції - зв’яжіться з нами будь-яким способом, який ви оберете. Ми допоможемо вам як можемо!

 

Тривалість: год

 

Мета курсу: Курс охоплює практичну та теоретичну підготовку студентів до отримання кваліфікації, необхідної для експлуатації вилочних навантажувачів.

 

Вимоги - кандидат в оператори повинен мати:

- 18 років і старше

- стан здоров'я, що дозволяє працювати оператором навантажувача, підтверджений відповідною медичною довідкою

 

Курс для оператора навантажувача охоплює такі теми:


- типи використовуваних візків

- будівництво автонавантажувачів

- дії оператора до початку роботи, під час та після роботи

- новини з галузі вантажних наук

- правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

- інформація про технічний нагляд

- практичні заняття 

Запрошуємо:

тел: +48603662288