Usługi oraz doradztwo
 • Szkoleni BHP Wstępne ogólne (przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników)
 • Szkolenia BHP Okresowe:
  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Ocena Ryzyka Zawodowego
 • Instrukcje bhp na stanowiskach pracy i obsługi urządzeń
 • Audyt bhp zgodnie z normami PN-N-18001
 • Ocena maszyn i urządzeń pod względem bezpieczeństwa (deklaracje zgodności)
 • Prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych
 • Dokumentacja powypadkowa (przeprowadzenie procesu postępowania powypadkowego)
 • Opracowanie zasad gospodarowania odzieżą roboczą (program gospodarki odzieżą, obuwiem i środkami ochrony, tabeli przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony, prowadzenie kartotek
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Reprezentowanie firmy przed państwowymi instytucjami kontroli