ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE


Program

I. Pobyt i praca obcokrajowców w Polsce:
1.    Zatrudnienie cudzoziemców – podstawowy prawne i podstawowe pojęcia
2.    Wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce
3.    Ruch bezwizowy
4.    Prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o powierzeniu pracy obcokrajowcowi
5.    Praca sezonowa i krótkoterminowa cudzoziemców na terenie RP oraz warunki i tryb uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową i krótkoterminową
6.    Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
II. Praca obcokrajowców w Polsce - uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Polsce:
•    Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń)
•    Praca cudzoziemca bez zezwolenia
•    Rodzaje zezwoleń na pracę  
•    Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę          
•    Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenie na pracę            
•    Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
•    Procedura ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi          
•    Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców.
III. Rodzaje, sposób wypełniania oraz wymagane załączniki i opłaty do wniosków składanych w zakresie:
•    powierzenia pracy na podstawie oświadczenia
•    powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę
•    jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
IV. Zmiany i specjalne rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19
•    przedłużenie ważności dokumentów legalizacyjnych pobyt i pracę cudzoziemca
•    przedłużenie ważności wiz
•    przekraczanie granicy w związku z wykonywaniem pracy na terytorium RP po 4 maja 2020 r.
V. Warsztaty z wypełniania dokumentacji oraz przedstawienie sposobu przebiegu procedur urzędowych w zależności od spraw:
•    powierzenia pracy na podstawie oświadczenia
•    powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę
•    jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę


czas szkolenia: 8 h

cena kursu 500 zł + VAT